Obchodní podmínky

Tyto Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako „občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti mezi společností:

 

HM SPEED s.r.o.
IČO:
26298571,
se sídlem
Jamborova 3170/40, Židenice, 615 00 Brno
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Brně , oddíl C, vložka 42578
(dále jen „Prodávající”)

 

a

 

zákazníkem
(dále jen „Kupující”)

 

vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, jejímž předmětem je zboží Prodávajícího (dále jen jako „Zboží“) (dále jen jako „Smlouva“), a jež je uzavírána prostřednictvím internetového obchodu umístěného na webových stránkách www.koupalistebrno.cz (dále jen „webový portál“) v souvislosti se Zbožím zde nabízeným.

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

II. OBJEDNÁVKY

(dále společně jen „Objednávka“ nebo „Objednávky“).

Objednávka prostřednictvím webového portálu

 

III. Uzavření Smlouvy

 

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

(a) bezhotovostně prostřednictvím zabezpečené platební brány

 

V. DOPRAVA / DORUČENÍ ZBOŽÍ

VI. ZMĚNA OBJEDNÁVKY

 

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A REKLAMACE ZBOŽÍ

 

VIII. ALKOHOLICKÉ NÁPOJE

 

IX. OSTATNÍ

 

X. OCHRANA PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, ZNEUŽITÍ SLUŽBY, DOSTUPNOST SLUŽBY, DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO A KUPUJÍCÍHO

 

XI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 

XII. Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz  je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 

 

UŽIJTE SI HORKÉ
LETNÍ DNY U NÁS.

JAK SE K NÁM DOSTAT?

Dobrovského 96/29,
612 00 Brno

zast. Dobrovského
tram. 3, 4, 12

parkování
na přilehlých ulicích

Přijímáme platební karty
a MultiSport kartu